ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

I. Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στους κανονισμούς σημαίνουν:
1. Πελάτης - ένα φυσικό πρόσωπο, ένα νομικό πρόσωπο ή μια οργανωτική μονάδα που δεν είναι νομικό πρόσωπο, στο οποίο οι ειδικές διατάξεις δίνουν την νομική ικανότητα, το οποίο κάνει μια Παραγγελία εντός του Καταστήματος.
2. Αστικός Κώδικας - ο νόμος της 23ης Απριλίου 1964 (ΦΕΚ 16, άρθρο 93 με αλλαγές);
3. Κανονισμοί - αυτοί οι Κανονισμοί για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του διαδικτυακού καταστήματος OZONEE.GR;
4. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (Κατάστημα) - ένας ιστότοπος διαθέσιμος στη διεύθυνση www.OZONEE.GR, μέσω του οποίου ο Πελάτης μπορεί να κάνει Παραγγελίες;
5. Προϊόντα - προϊόντα που παρουσιάζονται στο Διαδικτυακό Κατάστημα;
6. Σύμβαση πώλησης - μια σύμβαση πώλησης προϊόντων κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, που γίνεται μεταξύ του OZONEE.GR και του Πελάτη, που γίνεται χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο του Καταστήματος;
7. Νόμος για τα δικαιώματα των καταναλωτών - ο νόμος της 30ής Μαΐου 2014 για τα δικαιώματα των καταναλωτών (ΦΕΚ από το 2014 άρθρο 827);
8. Νόμος για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών - ο νόμος της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ΦΕΚ αριθμό 144, άρθρο 1204 με αλλαγές);
9. Παραγγελία - δήλωση της βούλησης του Πελάτη, που στοχεύει άμεσα στη σύναψη της Συμφωνίας πωλήσεων, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα τον τύπο και την ποσότητα των προϊόντων.
10. OZONEE.GR – Όποτε στους Κανονισμούς αναφέρεται το OZONEE.GR, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι εννοούμε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα OZONEE.GR ή / και τον ιδιοκτήτη του: Alpha Fashion εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra, NIP: PL 9291906045, REGON: 368062332.

II. Γενικοί κανόνες

1. Αυτοί οι Κανονισμοί καθορίζουν τους κανόνες για τη χρήση του διαδικτυακού καταστήματος που διατίθεται στη διεύθυνση www.OZONEE.GR.
2. Αυτοί οι Κανονισμοί είναι οι κανονισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Νόμου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα OZONEE.GR, που λειτουργεί στο www.OZONEE.GR, διευθύνεται από ALPHA FASHION εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA, NIP: PL 9291906045, REGON: 368062332.
Εγγραμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου Μητρώο που τηρείται από το ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ZIELONA GÓRA, VIII ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, με τον αριθμό 0000691242.
4. Αυτοί οι κανονισμοί ορίζουν συγκεκριμένα:
- κανόνες για την εγγραφή και τη χρήση του λογαριασμού ως μέρος του διαδικτυακού καταστήματος;
- όρους και προϋποθέσεις για την υποβολή Παραγγελιών μέσω του διαδικτυακού καταστήματος;
- τους κανόνες για τη σύναψη Συμφωνιών πωλήσεων με τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται ως μέρος του Διαδικτυακού Καταστήματος.
5. Η χρήση του διαδικτυακού καταστήματος είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα πληροφορικής που χρησιμοποιεί ο Πελάτης πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις: a.) Ο Internet Explorer 8 ή νεότερη έκδοση με ενεργοποιημένη Java Script, ή b.) ένα άλλο πρόγραμμα περιήγησης τύπου: Firefox, Chrome, Safari, ... c.) ελάχιστη ανάλυση οθόνης [1024] x [768] πίξελ.
6. Για να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα, ο Πελάτης πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση σε υπολογιστή ή τερματική συσκευή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
7. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το OZONEE.GR διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την παροχή υπηρεσιών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σε άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πιθανοί πελάτες θα ενημερωθούν για τα παραπάνω.
8. Οι Πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους Κανονισμούς ανά πάσα στιγμή μέσω του λινκ που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του www.OZONEE.GR και να τους κατεβάσουν και να το εκτυπώσουν.

III. Κανόνες για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

1. Η εγγραφή ως μέρος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι προαιρετική. Ο Πελάτης μπορεί να παραγγείλει χωρίς να κάνει εγγραφή στο Κατάστημα, αφού διαβάσει και αποδεχτεί αυτούς τους Κανονισμούς.
Η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω συμπλήρωσης και αποδοχής της φόρμας εγγραφής που είναι διαθέσιμη σε έναν από τους ιστότοπους του Καταστήματος.
Η προϋπόθεση για εγγραφή είναι η αποδοχή του περιεχομένου των Κανονισμών και η παροχή προσωπικών στοιχείων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά. Κατά την παραγγελία «χωρίς εγγραφή», δημιουργείται ένας λογαριασμός με τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, δηλαδή στοιχεία επικοινωνίας.
Μετά την υποβολή της παραγγελίας, ο αριθμός ID ή ο αριθμός παραγγελίας αποθηκεύεται στο σύστημα για μεταγενέστερους σκοπούς, δηλαδή επιστροφή προϊόντος ή αναφορά για τα ελαττωματικά προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζουμε την παραγγελία για επιστροφές προϊόντων ή αναφορές για τα ελαττωματικά προϊόντα και αυτό διευκολύνει την πραγματοποίηση τους.
Κατά την εγγραφή ενός λογαριασμού στο σύστημα ο χρήστης εισάγει το μοναδικό του όνομα χρήστη, το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει αργότερα. Το όνομα του χρήστη δεν μπορούμε επίσης να διαγράψουμε αργότερα. Κατόπιν αιτήματος του πελάτη / χρήστη, τα στοιχεία επικοινωνίας μπορούν να διαγραφούν και ο λογαριασμός να αποκλειστεί, αλλά το όνομα του χρήστη παραμένει στο σύστημα. Για αυτόν τον λόγο, το όνομα του χρήστη δεν πρέπει να περιλαμβάνει δεδομένα που δεν θέλετε να παραμείνουν στο σύστημα.
Το OZONEE.GR μπορεί να στερήσει από τον Πελάτη το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, καθώς και να περιορίσει την πρόσβασή του σε ορισμένους ή σε όλους τους πόρους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, με άμεσο αποτέλεσμα, σε περίπτωση παραβίασης από τον Πελάτη των Κανονισμών και ιδίως όταν ο Πελάτης:
- κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα παρείχε λανθασμένα, ανακριβή ή παλιά δεδομένα, παραπλανητικά ή τέτοια που παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων,
- παραβίασε τα προσωπικά δικαιώματα τρίτων μέσω του διαδικτυακού καταστήματος, ιδίως τα προσωπικά δικαιώματα άλλων πελατών του διαδικτυακού καταστήματος,
- διαπράττει άλλες συμπεριφορές που θα αναγνωριστούν από την OZONEE.GR ως ακατάλληλες με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις γενικές αρχές της χρήσης του Διαδικτύου ή της βλάβης του καλού ονόματος του OZONEE.GR.
Ένα άτομο που έχει στερηθεί το δικαίωμα χρήσης του διαδικτυακού καταστήματος δεν μπορεί να εγγραφεί εκ νέου χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του OZONEE.GR
2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της μετάδοσης μηνυμάτων και δεδομένων σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατάλληλα για τον βαθμό απειλής για την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως μέτρα για την πρόληψη την απόκτηση και τροποποίηση προσωπικών δεδομένων που αποστέλλονται στο Διαδίκτυο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
3. Ο πελάτης υποχρεούται ιδίως να:
να μην παρέχει ή να μεταδίδει περιεχόμενο που απαγορεύεται από το νόμο, π.χ. περιεχόμενο που προωθεί τη βία, που είναι δυσφημιστικό ή παραβιάζει τα προσωπικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα τρίτων,
να χρησιμοποιήσει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τρόπο που δεν επηρεάζει τη λειτουργία του, ιδίως μέσω της χρήσης συγκεκριμένων προγραμμάτων ή συσκευών,
να μην κάνει ενέργειες όπως: αποστολή ή δημοσίευση ανεπιθύμητων εμπορικών πληροφοριών (spam) στο μέρος του Διαδικτυακού Καταστήματος,
χρησιμοποιήσει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τρόπο που δεν είναι ενοχλητικό για άλλους πελάτες και για το OZONEE.GR,
κάνει χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο Διαδικτυακό Κατάστημα μόνο για προσωπική χρήση,
χρησιμοποιήσει το Διαδικτυακό Κατάστημα με τρόπο σύμφωνο με τις διατάξεις του νόμου που ισχύει στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τις διατάξεις των Κανονισμών, καθώς και τις γενικές αρχές χρήσης του Διαδικτύου.
4. Μέγεθος ρούχων
Η εταιρία OZONEE προσφέρει μια ποικιλία προϊόντων που ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες των ικανοποιημένων πελατών. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων από ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ κατασκευαστές, για αυτόν τον λόγο προτείνουμε να μην ακολουθείτε το μέγεθος που βρίσκεται στην ετικέτα, το οποίο αναφέρεται στην περιγραφή του προϊόντος. Οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν διαφορετικά μέγεθη.
Για αυτόν τον λόγο δίπλα σε κάθε προϊόν που είναι στο κατάστημά μας βρίσκεται ένας πίνακας μεγεθών. Πριν από την αγορά, ο Πελάτης υποχρεούται να διαβάσει αυτόν τον πίνακα για να αποφύγει την αγορά λανθασμένου μεγέθους.
Για λόγους αξιοπιστίας δεδομένων, μετράμε ρούχα από μπροστά, επίπεδη, χωρίς τέντωμα, κουμπομένα ή με κλειστό φερμουάρ (εάν υπάρχει). Προκειμένου να σας ταιριάζουν τα νέα σας ρούχα, σας προτείνουμε να μετρήσετε τα αγαπημένα σας κατάλληλα σε μέγεθος ρούχα που έχετε ήδη στο σπίτι. Για να λάβετε την περίμετρο πρέπει να πολλαπλασιάστε το x2.
Σε κάθε μοντέλο μετράμε ένα κομμάτι κάθε μεγέθους, επομένως μπορεί να υπάρχουν ελάχιστες διαφορές στις διαστάσεις που δίνονται στον πίνακα (ανοχή σφάλματος +/- 3 εκ).

IV. Διαδικασία για τη σύναψη Συμφωνίας Πώλησης

1. Για να συνάψετε Σύμβαση Πωλήσεων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μεταβείτε στον ιστότοπο www.OZONEE.GR, κάντε μια επιλογή, ακολουθώντας περαιτέρω τεχνικά βήματα με βάση τα μηνύματα που εμφανίζονται στον Πελάτη και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.
2. Η επιλογή των παραγγελθέντων προϊόντων από τον Πελάτη γίνεται προσθέτοντάς τα στο καλάθι.
3. Κατά την υποβολή της παραγγελίας - έως την στιγμή που πατάει το κουμπί που επιβεβαιώνει την Παραγγελίας - ο Πελάτης μπορεί να τροποποιήσει τα δεδομένα που έχει εισαγάγει και την επιλογή των Προϊόντων. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα μηνύματα και τις πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο.
4. Αφού ο Πελάτης που χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει δώσει όλα τα απαραίτητα δεδομένα, θα εμφανιστεί μια περίληψη της Παραγγελίας που έκανε. Η περίληψη της Παραγγελίας θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιγραφή των επιλεγμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, την συνολική τιμή και όλα τα άλλα κόστη.
5. Για να στείλετε την Παραγγελία, είναι απαραίτητο να αποδεχτείτε το περιεχόμενο των Κανονισμών, να παρέχετε προσωπικά δεδομένα που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά και να πατήσετε το κουμπί επιβεβαίωσης της υποβολής της Παραγγελίας.
6. Οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που παρέχονται στους ιστότοπους του Καταστήματος αποτελούν προσφορά κατά την έννοια του άρθρου 66 του Αστικού Κώδικα. Η αποστολή της Παραγγελίας από τον Πελάτη είναι δήλωση βούλησης για σύναψη Συμφωνίας Πωλήσεων με την OZONEE.GR, σύμφωνα με τους Κανονισμούς.
Η Σύμβαση αντιμετωπίζεται ως συναφθείσα όταν η Παραγγελία του Πελάτη εισέλθει στο σύστημα πληροφορικής του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι η Παραγγελία συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς. Μετά τη σύναψη της σύμβασης, ο Πελάτης λαμβάνει ένα e-mail που επιβεβαιώνει όλα τα βασικά στοιχεία της Παραγγελίας.
7. Η Σύμβαση πώλησης συνάπτεται στα Πολωνικά, με το περιεχόμενο σύμφωνο με τους Κανονισμούς.

V. Παράδοση

1. Η Παράδοση των Προϊόντων πραγματοποιείται στη διεύθυνση που μας δίνει ο Πελάτης κατά την Παραγγελία.
2. Η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων πραγματοποιείται μέσω:
- ACS Courier ή Γενική Ταχυδρομική ή Ελληνικά Ταχυδρομεία
- Η παραλαβή προσωπικά δεν είναι δυνατή
3. Αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης σύμφωνα με τους μεταφορείς:
A. Εγχώριες αποστολές
- μέσω εταιρείας κούριερ ο χρόνος παράδοσης είναι 5-10 εργάσιμες ημέρες
4. Οι Πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους Κανονισμούς ανά πάσα στιγμή μέσω του λινκ που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του www.OZONEE.GR, μπορούν να τους κατεβάσουν και να τους εκτυπώσουν.
Η ενοποίηση, η ασφάλεια, η αποκάλυψη και η επιβεβαίωση στον Πελάτη των ουσιωδών διατάξεων της Συμφωνίας για την πώληση Προϊόντων πραγματοποιείται στέλνοντας στον Πελάτη στη διεύθυνση e-mail που μας έδωσε και επισυνάπτοντας εκτύπωση της επιβεβαίωσης, των προδιαγραφών παραγγελίας και του τιμολογίου ΦΠΑ στην αποστολή που περιέχει τα εμπορεύματα.
Περισσότερα στη σελίδα Κόστος και τρόπος παράδοσης

VI. Τιμές και τρόποι πληρωμής


1. Οι τιμές των προϊόντων δίνονται σε πολωνικά ζλότι και περιλαμβάνουν όλα τα συστατικά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (με το ποσό του συντελεστή), δασμούς και άλλα συστατικά.
2. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει:
- με τραπεζική κατάθεση
- με αντικαταβολή (πληρωμή κατά την παράδοση)
- με πληρωμή στο PayU
- με πληρωμή στο PayPal (στην πληρωμή θα χρεωθεί μια επιπλέον χρέωση 4,50% της αξίας της πληρωμής)

VII. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση

Η αρχή της χρονικής περιόδου στην περίπτωση μιας σύμβασης που υποχρεούται να μεταβιβάσει την κυριότητα των προϊόντων, δηλαδή μια σύμβαση για την πώληση προϊόντων:
Έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο. Η περίοδος υπαναχώρησης θα λήξει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία αποκτάτε, ή τρίτο άτομο, εκτός του μεταφορέα, που δείχατε να παραλάβει προϊόντωα, μπαίνει στην φυσική κατοχή των προϊόντων.
Για να έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, πρέπει να μας στείλετε τη φόρμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μαζί με το προϊόν που αγοράσατε στην ακόλουθη διεύθυνση: (ALPHA FASHION, UL. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA) ως σαφή δήλωση (για παράδειγμα, μια επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση που σας προτείνουμε, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό αυτό.
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση, αρκεί να στείλετε πληροφορίες ότι θέλετε να κάνετε χρήση του δικαιώματός σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση

Συνέπειες υπαναχώρησης από τη σύμβαση
Σε περίπτωση απόσυρσης από αυτό το συμβόλαιο, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που πήραμε από εσάς (εκτός από το κόστος επιστροφής του προϊόντος), αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 14 ημέρες από την ημερομηνία που μας ενημερώσατε για την απόφασή σας να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης. Θα επιστρέψουμε την πληρωμή χρησιμοποιώντας τους ίδιους τρόπους πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, θα επιβαρυνθείτε μόνο με το κόστος αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος σε εμάς (δεν δεχόμαστε αποστολές κατά την παράδοση). Μπορούμε να περιμένουμε την επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβουμε το αντικείμενο ή μέχρι να προσκομίσουμε αποδεικτικά στοιχεία για την επιστροφή του, εξαρτάται τι θα συμβεί πρώτο. Εάν δεν έχετε προσφερθεί να παραλάβετε τα προϊόντα σε περίπτωση απόσυρσης από τη σύμβαση, παρακαλούμε εισάγετε τα ακόλουθα:
Στείλτε μας ή δώστε μας το αντικείμενο στη διεύθυνση ALPHA FASHION UL. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA, αμέσως, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόσυρσή σας από αυτήν τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν αποστείλετε τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Θα πρέπει να αναλάβετε το άμεσο κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων. Είστε υπεύθυνοι μόνο για τη μείωση της αξίας των πραγμάτων που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους με διαφορετικό τρόπο από ό, τι ήταν απαραίτητο για να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των πραγμάτων.
Σε περίπτωση απόσυρσης από εξ αποστάσεως συμβόλαιο, το συμβόλαιο θεωρείται άκυρο. Η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως, το αργότερο εντός των προαναφερόμενων 14 ημερών. Τα αγορασμένα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν (θα πρέπει να επιβαρυνθείτε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων) μαζί με τη συμπληρωμένη και επισυναπτόμενη φόρμα δήλωσης βούλησης για απόσυρση από εξ αποστάσεως σύμβαση, όμως αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση από τον καταναλωτή αποκλείεται σε περίπτωση:
- μια σύμβαση στην οποία η τιμή ή η αμοιβή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς για την οποία ο επιχειρηματίας δεν έχει κανέναν έλεγχο και η οποία μπορεί να συμβεί πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση;
- μια σύμβαση όπου το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα μη προκατασκευασμένο αντικείμενο, που κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή εξυπηρετεί για να ικανοποιήσει τις ατομικές του ανάγκες;
- για μια συμφωνία όπου το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα αντικείμενο που επιδεινώνεται γρήγορα ή έχει σύντομη διάρκεια χρήσης;
- μια σύμβαση όπου το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα αντικείμενο που παραδίδεται σε σφραγισμένη συσκευασία, η οποία δεν μπορεί να επιστραφεί μετά το άνοιγμα της συσκευασίας για λόγους υγείας ή υγιεινής, εάν η συσκευασία έχει ανοίξει μετά την παράδοση;
- για μια συμφωνία όπου το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι αντικείμενα που μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με άλλα είδη;
- μια σύμβαση όπου το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι αλκοολούχα ποτά, η τιμή της οποίας συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, και η παράδοση της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες, και η αξία της οποίας εξαρτάται από τις διακυμάνσεις στην αγορά επί του οποίου ο επιχειρηματίας δεν έχει κανέναν έλεγχο;
- μια σύμβαση στην οποία ο καταναλωτής ζήτησε ρητά από τον επιχειρηματία να έρθει σε αυτόν για επείγουσες επισκευές ή συντήρηση. Εάν ο επιχειρηματίας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες εκτός από εκείνες που ζητά ο καταναλωτής, ή παρέχει άλλα είδη εκτός από ανταλλακτικά απαραίτητα για επισκευή ή συντήρηση, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τη σύμβαση σχετικά με πρόσθετες υπηρεσίες ή είδη;
- μια σύμβαση όπου το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ηχητικές ή οπτικές εγγραφές ή λογισμικό υπολογιστή που παραδίδεται σε σφραγισμένο πακέτο, εάν το πακέτο έχει ανοίξει μετά την παράδοση;
- συμβάσεις προμήθειας εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών, με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής;
- σύμβαση που συνήφθη σε δημόσιο πλειστηριασμό;
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(Αυτή η φόρμα θα πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί μόνο εάν θέλετε να αποχωρήσετε από τη σύμβαση)
Παραλήπτης:
Alpha Fashion Ozonee.gr,
UL. NAFTOWA 5
65-705 ZIELONA GORA
POLAND
shop@ozonee.gr

– Εγώ / Εμείς (*) ενημερώνω / ενημερώνουμε (*) για την αποχώρηση μου / μας από τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων αντικειμένων (*) σύμβαση για την παράδοση των ακόλουθων αντικειμένων (*) σύμβαση για συγκεκριμένη εργασία που συνίσταται στην εκτέλεση τα ακόλουθων αντικειμένων (*) / για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
– Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης (*) / παράδοσης (*)
- Όνομα και επώνυμο του καταναλωτή
– Διεύθυνση καταναλωτή
– Υπογραφή του καταναλωτή (μόνο εάν το έντυπο αποστέλλεται σε έντυπη μορφή)
– Ημερομηνία
(*) Διαγράψτε ανάλογα.

Εναλλακτικές έτοιμες φόρμες για λήψη και εκτύπωση:

Εναλλακτική φόρμα αποχώρηση σε PDF (απαιτείται η τρέχουσα έκδοση του Adobe Reader)
Εναλλακτική φόρμα αποχώρηση σε JPG

Διεύθυνση αποστολής
Alpha Fashion Ozonee.gr,
UL. NAFTOWA 5
65-705 ZIELONA GORA
POLAND

Σας ενημερώνουμε ότι δεν δεχόμαστε πακέτα με αντικαταβολή.
Στείλτε την επιστροφή σας στη διεύθυνση που παρέχεται παραπάνω. Επιστρέφουμε τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του συγκεκριμένου πελάτη.

Τα εμπορεύματα πρέπει να συσκευάζονται προσεκτικά για να έχουν προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική συσκευασία του κατασκευαστή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την επιστροφή των πουκάμισων που, λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, πρέπει να είναι σε πλαστικές σακούλες με στοιχεία ενίσχυσης και στερέωσης. Ελλείψει ετικέτας, συσκευασίας του κατασκευαστή και των πρόσθετων στοιχείων του σύμφωνα με τη νέα οδηγία της ΕΕ, το κατάστημα μπορεί να χρεώσει τον πελάτη με το κόστος των προαναφερόμενων ελλείψεων. Για λόγους υγιεινής, δεν δεχόμαστε επιστροφές λευκών ειδών εσώρουχων.

Οι υπάλληλοι μας είναι διαθέσιμοι από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ. μέσω τηλεφώνου: +48 68 453 84 94 και μέσω e-mail: shop@ozonee.gr

VIII. Αναφορά για τα ελαττωματικά προϊόντα

1. Η OZONEE.GR ως πωλητής ευθύνεται έναντι του Πελάτη που είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 22[1] του Αστικού Κώδικα, με την εγγύηση για ελαττώματα στο βαθμό που ορίζεται στον Αστικό Κώδικα, ιδίως στο Άρθ. 556 και άρθρο 556[1]-556[3] του Αστικού Κώδικα.
2. Τα παράπονα που προκύπτουν από την παραβίαση των δικαιωμάτων του Πελάτη που κατοχυρώνονται από το νόμο ή βάσει αυτών των Κανονισμών θα πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:ALPHA FASHION, UL. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA, shop@ozonee.gr OZONEE.GR δεσμεύεται να εξετάσει κάθε παράπονο εντός 14 ημερών και, εάν δεν ήταν δυνατόν, να ενημερώσει τον Πελάτη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πότε θα εξεταστεί το παράπονο.
3. Η OZONEE.GR δεν είναι παραγωγός των προϊόντων. Η OZONEE.GR δεν είναι υπεύθυνη για την εγγύηση των πωληθέντων Προϊόντων. Ο κατασκευαστής ενδέχεται να φέρει ευθύνη βάσει της εγγύησης για τα εμπορεύματα που πωλήθηκαν σύμφωνα με τους όρους και για την περίοδο που καθορίζεται στην κάρτα εγγύησης. Εάν το έγγραφο εγγύησης προβλέπει μια τέτοια δυνατότητα, ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει τις αξιώσεις του βάσει της εγγύησης απευθείας σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του οποίου η διεύθυνση περιλαμβάνεται στην κάρτα εγγύησης.
4. Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε διαδικασίες εξωδικαστικής καταγγελίας και προσφυγής σύμφωνα με τη διαδικτυακή διαδικασία επίλυσης διαφορών που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

IX. Αναφορά σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών

1. Το OZONEE.GR λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Κατάστημα λειτουργεί σωστά, στο βαθμό που προκύπτει από τις τρέχουσες τεχνικές γνώσεις και δεσμεύεται να καταργήσει τυχόν λάθη που έχουν αναφερθεί από τους πελάτες εντός λογικού χρονικού διαστήματος.
2. Ο πελάτης υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως το OZONEE.GR για τυχόν παρατυπίες ή διακοπές στη λειτουργία του ιστότοπου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
3. Οι παρατυπίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Καταστήματος ενδέχεται να αναφερθούν γραπτώς από τον Πελάτη στην ακόλουθη διεύθυνση: ALPHA FASHION, UL. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA, ZWROTY@OZONEE.GR ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας
4. Στην αναφορά, ο Πελάτης πρέπει να γράψει το όνομα και το επώνυμό του, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τον τύπο και την ημερομηνία παρατυπιών που σχετίζονται με τη λειτουργία του Καταστήματος.
5. Η OZONEE.GR δεσμεύεται να εξετάσει κάθε παράπονο εντός 14 ημερών και, εάν δεν ήταν δυνατόν, να ενημερώσει τον Πελάτη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πότε θα εξεταστεί το παράπονο.

X. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ OZONEE.GR ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

1. Όλο το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στο Κατάστημα, ιδίως περιγραφές, φωτογραφίες, σχέδια, πινακίδες με λεκτικά και γραφικά στοιχεία (εμπορικά σήματα) (εφεξής: Περιεχόμενο) υπόκεινται σε νομική προστασία.
2. Όλα τα δικαιώματα στο Περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στο Κατάστημα ανήκουν στην OZONEE.GR ή / και σε τρίτους που συνεργάζονται με την OZONEE.GR.
3. Απαγορεύεται η αντιγραφή και διανομή του προαναφερθέντου Περιεχόμενου χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή μας.
4. Προκειμένου να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες σχεδιαστών, στιλιστών και φωτογράφων. Οι φωτογραφίες μας προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ως έργα.
5. Η αντιγραφή και διάδοση του Περιεχομένου που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπο στο Διαδίκτυο ή σε άλλα μέσα χωρίς τη συγκατάθεσή μας θα έχει ως αποτέλεσμα τη χρέωση από εμάς - σύμφωνα με το άρθρο 79 νόμο 1 σημείο 3 του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα και συγγενικά δικαιώματα - χρεώσεις στο ποσό που αντιστοιχεί στο διπλάσιο των σχετικών τιμών που εφαρμόζει η Πολωνική Ένωση Φωτογράφων.
6. Η κατάχρηση εξουσιοδότησης ή η παραπλανητική παρουσίαση ως προς την ιδιοκτησία του περιεχομένου μας αποτελεί έγκλημα σύμφωνα με το άρθρο 115 του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων που τιμωρείται με πρόστιμο, περιορισμό της ελευθερίας ή φυλάκιση έως και 3 ετών.

XI. Τελικοί ορισμοί

1. Επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν μεταξύ του OZONEE.GR και του Πελάτη που είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 22[1] του Αστικού Κώδικα, υπόκειται στα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
2. Επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν μεταξύ του OZONEE.GR και του Πελάτη που δεν είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 22[1] του Αστικού Κώδικα, υπόκειται στο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για την έδρα του OZONEE.GR.
3. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες Κανονισμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις του Νόμου περί παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες σχετικές διατάξεις του πολωνικού δικαίου.
4. Πληροφορίες για την επίλυση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 14 νόμο 1 του κανονισμού ODR: Στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ODR).

Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τους παραπάνω κανονισμούς σε μορφή PDF αφού κάνετε κλικ στον λινκ.

pixel