Πολιτικη απορρητου του ηλεκτρονικου καταστηματοσ Ozonee.gr

Πολιτικη απορρητου του ηλεκτρονικου καταστηματοσ Ozonee.gr

1. Γιατί είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου;
Σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου εξηγούμε πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του διαδικτυακού καταστήματος: https://ozonee.pl/ ("Κατάστημα"). Χρησιμοποιώντας το Κατάστημα αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.
2. Ποιος διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Alpha Fashion Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την καταστατική της έδρα στη διεύθυνση ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra, που εγγράφηκε στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου Μητρώου με τον αριθμό 0000691242, και με αριθμούς NIP: 9291906045, REGON: 368062332
3. Ποια δεδομένα συλλέγουμε;
Επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω Προσωπικά Δεδομένα Χρηστών:
a. Όνομα και επώνυμο ή επωνυμία εταιρείας
b. διεύθυνση κατοικίας
c. τηλέφωνο
d. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail.
e. αριθμός φορολογικού μητρώου - επιπλέον στην περίπτωση Χρηστών που δεν είναι Καταναλωτές.
4. Σε ποια βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που συλλέγονται με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ 2016/679 της 27/04/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/WE (εφεξής: ο κανονισμός GDPR) και του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της 10/05/2018, εάν πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,
2) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης που έχετε συνάψει ή για την δράση πριν από τη σύναψη της σύμβασης,
3) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της νομικής μας υποχρέωσης,
4) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία συμφερόντων σας,
5) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου άτομου
5. Πώς χρησιμοποιούμε τα συλλεγόμενα δεδομένα;
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε κυρίως για να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή μέσω τηλεφώνου, για τους σκοπούς του χειρισμού και της εκτέλεσης της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης παραπόνων και επιστροφής παροχών σε περίπτωση απόσυρσης από τη σύμβαση και για τους σκοπούς της μάρκετινγκ και προώθηση υπηρεσιών και των δικών μας προϊόντων.
Με τη δική σας επιπλέον συγκατάθεση χρησιμοποιούμε τα συλλεγόμενα δεδομένα επίσης:
1) για να σας στείλουμε πολύτιμα μηνύματα μέσω e-mail, ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα και προσφορές, το δικό μας υλικό μάρκετινγκ (ενημερωτικό δελτίο και εμπορικές πληροφορίες),
2) για να σας στείλουμε μέσω e-mail διαφημιστικό υλικό και υλικό μάρκετινγκ των Έμπιστων Συνεργατών μας,

3) με αυτοματοποιημένο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να ταιριάξουμε με την κατάλληλη προσφορά και τη διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, τη συμπεριφορά σας και τη μέθοδο χρήσης του ιστότοπου.
6. Η παροχή δεδομένων είναι υποχρεωτική;
Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε εάν και σε ποιο βαθμό θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας και να παρέχετε πληροφορίες για εσάς. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι εθελοντική, αν και η παράλειψη παροχής προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του προϊόντος ενδέχεται να εμποδίσει την σωστή της εκτέλεση.
7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;
Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο των δεδομένων, να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, να τα διορθώσετε, να τα συμπληρώσετε, να τα ενημερώσετε, να τα διορθώσετε και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία και να ζητήσετε την κατάργηση ανά πάσα στιγμή (το δικαίωμα να ξεχαστούν) . Για το σκοπό αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό χρήστη στο κατάστημα ή στείλτε ένα μήνυμα στο e-mail: privacy@ozonee.pl [EC1] ή χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς στο Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
8. Πώς μπορώ να μεταφέρω τα δεδομένα μου;
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας ή ως μέρος της σύμβασης. Θα αποστέλλονται αυτόματα σε εσάς ή σε τρίτο άτομο σε τυπική, αναγνώσιμη μορφή. Εάν πρέπει να στείλετε αυτά τα δεδομένα απευθείας σε κάποιον υπεύθυνο, αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό..
9. Πόσο καιρό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας όσο είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ο λογαριασμός χρήστη και να εκπληρωθούν οι παραγγελίες, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και ο χειρισμός επιστροφών. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ανάκτηση εκκρεμών ποσών ή σε περίπτωση ανάγκης να αναλάβουμε δράση σε σχέση με παραβίαση των κανονισμών του Καταστήματος ή της γενικά εφαρμοστέας νομοθεσίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να αποθηκευτούν μετά τη διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη, αλλά όχι περισσότερο από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
10. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα
Χρησιμοποιούμε όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να τα προστατεύσουμε από τυχαία ή σκόπιμη καταστροφή, τυχαία απώλεια, τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστές με υψηλό βαθμό ασφάλειας, με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας που πληρούν τις απαιτήσεις της πολωνικής νομοθεσίας.
Μην ξεχνάτε να μην αποκαλύπτετε προσωπικά δεδομένα στο κοινό μέσω του Καταστήματος. Η δημόσια αποκάλυψη τέτοιων δεδομένων είναι δική σας ευθύνη.
11. Μεταφέρονται τα δεδομένα μου σε άλλες οντότητες;
Για τη διατήρηση ενός λογαριασμού χρήστη, τη διαχείριση λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την επεξεργασία παραγγελιών, τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν για επεξεργασία σε εξειδικευμένες οντότητες. Η εμπιστοσύνη των δεδομένων σας σε εξωτερικούς προμηθευτές μπορεί να σχετίζεται ιδίως με τις ακόλουθες υπηρεσίες: κούριερ και ταχυδρομείο, hosting και συντήρηση διακομιστή.
Ταχυδρομικές αποστολές και κούριερ πραγματοποιεί:

Πολωνικό Ταχυδρομείο (Poczta Polska) με έδρα στη Βαρσοβία
DPD Polska
ul. Wrocławska 152
62-800 Kalisz

Ο διαχειριστής του hosting του καταστήματος είναι:
IAI ανώνυμη εταιρεία
ul. Aleja Piastów 30
71-064 Szczecin

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
12. Ποια άλλα δεδομένα επεξεργαζόμαστε επιπλέον;
Ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο του Καταστήματος, ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε επιχειρησιακά δεδομένα και δεδομένα πλοήγησης (διεύθυνση IP, όνομα τομέα, τύπος προγράμματος περιήγησης, χρόνος πρόσβασης, τύπος λειτουργικού συστήματος, πληροφορίες σχετικά με συνδέσμους και αναφορές στις οποίες θα γίνει κλικ ή άλλες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στο Κατάστημα μας), τα οποία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών χρήσιμων στη διαχείριση του Καταστήματος. Αυτά τα δεδομένα είναι συγκεντρωτικά και ανώνυμα, δηλαδή δεν περιέχουν δυνατότητες που επιτρέπουν την αναγνώριση του ατόμου που επισκέπτεται τον ιστότοπο του Καταστήματος. Τα αρχεία καταγραφής δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους.
13. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου
Η προσφορά του καταστήματος μπορεί να αλλάξει. Θα αλλάζουν επίσης οι τεχνολογίες, τα πρότυπα, οι νομικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης στο Διαδίκτυο. Επομένως, στο μέλλον το Κατάστημα ενδέχεται να εισαγάγει τροποποιήσεις στην Πολιτική απορρήτου. Η χρήση του Καταστήματος μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σημαίνει την αποδοχή τους.
14. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στην ενότητα επικοινωνία του Καταστήματός μας.

I. Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες


1. Το Κατάστημα χρησιμοποιεί επίσης cookies για τη συλλογή άλλων, μη προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών στο υψηλότερο επίπεδο, για τη βελτιστοποίηση του διαθέσιμου περιεχομένου στο Κατάστημα, για την προσαρμογή τους στις ατομικές ανάγκες κάθε χρήστη, καθώς και για διαφημιστικούς και στατιστικούς σκοπούς. Αυτά τα δεδομένα δεν είναι προσωπικά δεδομένα και δεν επιτρέπουν ταυτοποίηση του ατόμου. Για περισσότερες πληροφορίες κοιτάξτε την Πολιτική cookies.
2. Ένα αρχείο cookie (το λεγόμενο cookie) είναι ένα αρχείο κειμένου που περιέχει πληροφορίες που λήφθηκαν από την τελική συσκευή (υπολογιστής ή άλλη κινητή συσκευή) του χρήστη όταν επισκέπτεται τον ιστότοπο του Καταστήματος. Τα cookies αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη στον ιστότοπο του Καταστήματος από τον οποίο πραγματοποιήθηκαν λήψη, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης του χρήστη στον ιστότοπο του Καταστήματος.
3. Τύποι cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο του Καταστήματος:
a. Μιας επίσκεψη - αποθηκεύονται σε συσκευές Χρηστών μόνο για τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.
b. Μόνιμα - αποθηκεύονται ακόμη και μετά το τέλος μιας επίσκεψης στον ιστότοπο του Καταστήματος και χρησιμοποιούνται συνήθως για την εξατομίκευση της επόμενης επίσκεψης του Χρήστη που επισκέπτεται τον ιστότοπο του Καταστήματος.
4. Δεν αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών μέσω Cookies.
5. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με βάση τα cookies χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των κατάλληλων προτιμήσεων και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας χρήσης του ιστότοπου του Καταστήματος, δημιουργία στατιστικών, διατήρηση της περιόδου λειτουργίας του Χρήστη του Καταστήματος (μετά τη σύνδεση).
6. Ο Χρήστης έχει την επιλογή να περιορίσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση των cookies στη συσκευή του.
7. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή μόνος του να αλλάξει τις ρυθμίσεις για τα cookies, καθορίζοντας τους όρους αποθήκευσης τους και πρόσβασης στην τελική συσκευή του. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή χρησιμοποιώντας τη διαμόρφωση υπηρεσίας. Οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν ειδικότερα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείουν τον αυτόματο χειρισμό των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή να ενημερώνουν σχετικά με αυτές κάθε φορά που τοποθετούνται Cookies στη συσκευή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τις μεθόδους χειρισμού των cookies είναι διαθέσιμες στις ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης ιστού.
8. Ο Xρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει cookies χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιεί.
9. Ο περιορισμός ή η απενεργοποίηση της χρήσης των cookies μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες που σχετίζονται με τη χρήση ορισμένων λειτουργιών στον ιστότοπο του Καταστήματος, οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν cookies.

II. Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα cookies

Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί τα Δικά του Cookie για τους ακόλουθους σκοπούς:
1. Διαμόρφωση ιστότοπου
I) προσαρμογή του περιεχομένου των σελίδων του Ιστότοπου στις προτιμήσεις του Χρήστη και βελτιστοποίηση της χρήσης των σελίδων του Ιστότοπου,
II) αναγνώριση της συσκευής του Χρήστη της Ιστοσελίδας και της τοποθεσίας της και σωστή εμφάνιση της ιστοσελίδας, προσαρμοσμένη στις προσωπικές του ανάγκες,
III) να θυμούνται οι ρυθμίσεις που επέλεξε ο Χρήστης και να εξατομικεύτει η ιστοσελίδα για τον Χρήστη, π.χ. στο πεδίο εφαρμογής της επιλεγμένης γλώσσας ή περιοχής από την οποία προέρχεται ο Χρήστης.
IV) να θυμάται το ιστορικό των επισκέψεων σελίδων στον ιστότοπο για να προτείνει περιεχόμενο,
V) μέγεθος γραμματοσειράς, εμφάνιση ιστότοπου κ.ά.
2. Έλεγχος ταυτότητας χρήστη στον ιστότοπο και διασφάλιση περιόδων σύνδεσης χρήστη στον ιστότοπο
I) τη διατήρηση της περιόδου λειτουργίας χρήστη του ιστότοπου (μετά την είσοδο), χάρη στην οποία ο Xρήστης δεν χρειάζεται να εισαγάγει ξανά τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασης σε κάθε υποσελίδα του Iστότοπου,
II) σωστή διαμόρφωση επιλεγμένων λειτουργιών Iστότοπου, επιτρέποντας ιδίως την επαλήθευση της γνησιότητας του προγράμματος περιήγησης της περιόδου σύνδεσης,
III) βελτιστοποίηση και αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από το Διαχειριστή.
3. Πραγματοποίηση διαδικασιών απαραίτητων για την πλήρη λειτουργικότητα των ιστότοπων
I) προσαρμογή του περιεχομένου των σελίδων του Ιστότοπου στις προτιμήσεις του Χρήστη και βελτιστοποίηση της χρήσης των σελίδων του Ιστότοπου. Συγκεκριμένα, αυτά τα αρχεία επιτρέπουν την αναγνώριση των βασικών παραμέτρων της Συσκευής του Χρήστη και την κατάλληλη προβολή του ιστότοπου, προσαρμοσμένων στις ατομικές του ανάγκες,
II) σωστή λειτουργία του προγράμματος συνεργατών, επιτρέποντας ιδίως την επαλήθευση των πηγών των ανακατευθύνσεων των Χρηστών στις σελίδες του Ιστότοπου.
4. να θυμάται την τοποθεσία του χρήστη
I) σωστή διαμόρφωση επιλεγμένων λειτουργιών του Ιστότοπου, επιτρέποντας ιδίως την προσαρμογή των πληροφοριών που παρέχονται στον Χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία του.
5. Ανάλυση και έρευνα καθώς και έλεγχος κοινού
I) δημιουργία ανώνυμων στατιστικών που βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι Χρήστες του Ιστότοπου χρησιμοποιούν τις σελίδες του Ιστότοπου, κάτι που στην συνέχεια επιτρέπει τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου τους.
6. Παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών
II) προσαρμογή των διαφημίσεων υπηρεσιών και προϊόντων τρίτων που παρουσιάζονται μέσω της Ιστοσελίδας,
7. Διασφάλιση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της ιστοσελίδας

Ο διαχειριστής της υπηρεσίας χρησιμοποιεί Εξωτερικά cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:
1. Παρουσίαση περιεχομένου πολυμέσων στις σελίδες του Ιστότοπου που λαμβάνονται από έναν εξωτερικό ιστότοπο:
I) www.youtube.com [διαχειριστής cookies: Google Inc. με έδρα τις ΗΠΑ]
2. Συλλογή γενικών και ανώνυμων στατικών δεδομένων μέσω αναλυτικών εργαλείων:
I) Google Analytics [διαχειριστής cookies: Google Inc. με έδρα τις ΗΠΑ]
II) IAI-Shop.com [διαχειριστής cookies: IAI S.A. με έδρα στο Szczecin]
3. Παρουσίαση διαφημίσεων προσαρμοσμένων στις προτιμήσεις του Χρήστη χρησιμοποιώντας τα διαδικτυακά διαφημιστικά εργαλεία:
I) Google AdSense [διαχειριστής cookies: Google Inc με έδρα τις ΗΠΑ]
4. Σύνδεση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας λογαριασμό σε άλλον ιστότοπο:
I) Facebook Connect [διαχειριστής cookies: Facebook Inc με έδρα τις ΗΠΑ ή Facebook Ireland με έδρα στην Ιρλανδία]
II) Google [διαχειριστής cookies: Google Inc με έδρα τις ΗΠΑ]
III) Paypal [διαχειριστής cookies: PayPal (Ευρώπη) S.à r.l. & Cie, S.C.A με έδρα στο Λουξεμβούργο ή PayPal Inc. με έδρα τις ΗΠΑ]
5. Χρήση διαδραστικών λειτουργιών για τη διάδοση του ιστότοπου χρησιμοποιώντας ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης:
I) twitter.com [διαχειριστής cookies: Twitter Inc. με έδρα τις ΗΠΑ]
II) Facebook.com [διαχειριστής cookies: Facebook Inc με έδρα τις ΗΠΑ ή Facebook Ireland με έδρα στην Ιρλανδία]
III) Pinterest [διαχειριστής cookies: Pinterest, Inc. με έδρα τις ΗΠΑ]
6. Ο Χρήστης μπορεί μόνος του και ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τις ρυθμίσεις για τα Cookies, καθορίζοντας τους όρους αποθήκευσης και πρόσβασης των Cookies στη Συσκευή Χρήστη. Αλλαγές στις ρυθμίσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση μπορούν να γίνουν από τον Χρήστη χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού ή χρησιμοποιώντας τη διαμόρφωση υπηρεσίας. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν ιδιαίτερα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείει τον αυτόματο χειρισμό των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού ή να τις ενημερώνει κάθε φορά που τοποθετούνται Cookies στη συσκευή του Χρήστη. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τις μεθόδους χειρισμού των cookies είναι διαθέσιμες στις ρυθμίσεις του λογισμικού (πρόγραμμα περιήγησης ιστού).
7. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει cookies χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιεί.
8. Ο περιορισμός της χρήσης των cookies μπορεί να επηρεάσει ορισμένες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Υπηρεσίας
Σε πολλές περιπτώσεις το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την περιήγηση σε ιστότοπους (πρόγραμμα περιήγησης ιστού) επιτρέπει την αποθήκευση των cookies από προεπιλογή στην τελική συσκευή του χρήστη. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν ιδίως με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείει τον αυτόματο χειρισμό των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού ή ενημερώνει για κάθε δημοσίευσή τους στη συσκευή σας.
Το Διαδικτυακό Κατάστημα πληροφορεί ότι ο περιορισμός της χρήσης των cookies μπορεί να επηρεάσει ορισμένες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στις σελίδες της Ιστοσελίδας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies είναι διαθέσιμες στην ενότητα "Βοήθεια" στο μενού του προγράμματος περιήγησης.

Εκτός από τα cookies, το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί επίσης να συλλέγει δεδομένα που συνήθως συλλέγονται από διαχειριστές συστήματος δηλαδή αρχεία καταγραφής. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία καταγραφής ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων η διεύθυνση IP σας, τύπος πλατφόρμας και πρόγραμμα περιήγησης ιστού, πάροχος Διαδικτύου και τη διεύθυνση της σελίδας από την οποία εισαγάγατε τον Ιστότοπό μας.

Ορισμένες υποσελίδες στον Ιστότοπο και άλλα μέσα επικοινωνίας μαζί σας ενδέχεται να περιέχουν το λεγόμενο «Web beacons» (οι λεγόμενες ηλεκτρονικές εικόνες). Τα web beacons επιτρέπουν να λαμβάνουμε πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP του υπολογιστή στην οποία φορτώθηκε η σελίδα στην οποία τοποθετήθηκε το web beacon, αριθμός διεύθυνσης URL σελίδας, χρόνος φόρτωσης σελίδας, τύπος προγράμματος περιήγησης, καθώς και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα cookies, προκειμένου για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας. Αυτά τα δεδομένα θα αρχειοθετηθούν και θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και αξιολόγησης της παγκόσμιας κίνησης των χρηστών της Ιστοσελίδας. Αυτά τα δεδομένα δεν θα συνδυαστούν με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς.
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αποκλείσετε την εγκατάσταση των cookies ή να διαγράψετε μόνιμα cookies χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες επιλογές του προγράμματος περιήγησης ιστού. Σε περίπτωση προβλημάτων σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ή να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Εκτός από τα cookies, το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί επίσης να συλλέγει δεδομένα που συνήθως συλλέγονται από διαχειριστές συστήματος δηλαδή αρχεία καταγραφής. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία καταγραφής ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων η διεύθυνση IP σας, τύπος πλατφόρμας και πρόγραμμα περιήγησης ιστού, πάροχος Διαδικτύου και τη διεύθυνση της σελίδας από την οποία εισαγάγατε τον Ιστότοπό μας. Ορισμένες υποσελίδες στον Ιστότοπο και άλλα μέσα επικοινωνίας μαζί σας ενδέχεται να περιέχουν το λεγόμενο «Web beacons» (οι λεγόμενες ηλεκτρονικές εικόνες). Τα web beacons επιτρέπουν να λαμβάνουμε πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP του υπολογιστή στην οποία φορτώθηκε η σελίδα στην οποία τοποθετήθηκε το web beacon, αριθμός διεύθυνσης URL σελίδας, χρόνος φόρτωσης σελίδας, τύπος προγράμματος περιήγησης, καθώς και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα cookies, προκειμένου για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας. Αυτά τα δεδομένα θα αρχειοθετηθούν και θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και αξιολόγησης της παγκόσμιας κίνησης των χρηστών της Ιστοσελίδας. Αυτά τα δεδομένα δεν θα συνδυαστούν με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς.

III. Τελικοί ορισμοί


1. Ο ιστότοπος του Καταστήματος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Ο διαχειριστής δεν έχει έλεγχο ποια δεδομένα, για ποιο σκοπό και με ποιο τρόπο είναι επεξέργασμενα και μεταφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο διαχειριστής συμβουλεύει ότι μετά τη μετάβαση σε άλλους ιστότοπους να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου που θεσπίστηκε εκεί. Αυτή η Πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για αυτό το Κατάστημα. Ο Διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από τρίτους.
2. Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία των επεξεργασμένων Προσωπικών Δεδομένων που είναι κατάλληλα για τις απειλές και τις κατηγορίες δεδομένων που προστατεύονται, και ειδικότερα προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, αφαίρεση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, επεξεργασία κατά παράβαση των εφαρμοστέων νόμων και αλλαγές, απώλεια, ζημιά ή καταστροφή.
3. Ο Διαχειριστής παρέχει τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα για την αποτροπή της απόκτησης και τροποποίησης Προσωπικών Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, Προσωπικών Δεδομένων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά:
a) εξασφάλιση της συλλογής Προσωπικών Δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης,
b) πρόσβαση στον Λογαριασμό μόνο μετά την παροχή του Όνομα Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης.
4. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να κοινοποιεί Προσωπικά Δεδομένα προκειμένου να εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις (π.χ. κατόπιν αιτήματος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου), να εξετάζει αξιώσεις, καθώς και να προστατεύει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία (συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας) και την ασφάλεια των προσώπων.
pixel