Το Ozonee χρησιμοποιεί Cookies (μικρά αρχεία κειμένου με στοιχεία) και άλλες τεχνολογίες, ώστε να προσφέρουμε τις σελίδες μας ασφαλείς και αξιόπιστες, να ελέγχουμε την εκτέλεση και να μπορούμε να βελτιώνουμε την εμπειρία Σου ως χρήστη, συμπεριλαμβανομένων σχετικών περιεχομένων και προσωποποιημένης διαφήμισης, τόσο σε δικές μας όσο και σε σελίδες τρίτων. Για το λόγο αυτό χρησιμοοιούμε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για τη χρήση των σελίδων καθώς και για τον τερματικό εξοπλισμό: Με κλικάρισμα στο „Συμφωνώ“ συγκατατίθεσαι στη χρήση Cookies και άλλων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων Σου, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης σε εταίρους μας του μάρκετινγκ (τρίτοι). Οι εταίροι μας χρησιμοποιούν επίσης Cookies και άλλες τεχνολογίες για την προσωποποίηση, τη μέτρηση και ανάλυση της διαφήμισης. Εάν δεν είσαι σύμφωνος, περιοριζόμαστε σε ουσιώδη Cookies και τεχνολογίες.
Δε συμφωνώ
Συμφωνώ
pixel