Κανονισμοί για δωροκάρτες

Κανονισμοί για παραγγελία και χρήση Δωροκάρτας Ozonee.gr Για μεμονωμένους πελάτες

§ 1


Οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους κανονισμούς σημαίνουν:
1. Εκδότης Δωροκάρτας (Εκδότης Κάρτας) - ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra
ΑΦΜ: PL 9291906045
REGON: 368062332
KRS: 0000691242
BDO: 000313244
2. Ηλεκτρονική Δωροκάρτα (ηλεκτρονική Κάρτα) - μια ηλεκτρονική μορφή κουπονιού αξίας κομιστή (με τη μορφή αριθμητικού κωδικού) που δημιουργήθηκε από τον εκδότη της κάρτας, επιβεβαιώνοντας το δικαίωμα του χρήστη να ανταλλάξει τις τιμές που συλλέγονται στη Δωροκάρτα για προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα OZONEE.GR, με καθορισμένη ημερομηνία λήξης, με ηλεκτρονικά εκχωρημένες πληροφορίες σχετικά με την αξία της Κάρτας. Η Δωροκάρτα δεν είναι κάρτα πληρωμής, δεν είναι μέσο ηλεκτρονικού χρήματος κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Φυσική Δωροκάρτα (φυσική Κάρτα) - μια φυσική μορφή κουπονιού αξίας (με τη μορφή αριθμητικού κωδικού) που δημιουργείται από τον Εκδότη της Κάρτας, επιβεβαιώνοντας το δικαίωμα του χρήστη να ανταλλάξει τις τιμές που συλλέγονται στη Δωροκάρτα για προϊόντα που πωλούνται στο Ηλεκτρονικό κατάστημα OZONEE.GR. Η Δωροκάρτα δεν είναι κάρτα πληρωμής, δεν είναι μέσο ηλεκτρονικού χρήματος κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Πελάτης - ο αγοραστής της Δωροκάρτας από τον Εκδότη της Κάρτας ή τον Συνεργάτη.
5. Χρήστης - κάθε φορέας Δωροκάρτας.
6. Αξία για Χρήση - το ποσό που αντιστοιχεί στη Δωροκάρτα, έως την οποία ο Χρήστης μπορεί να αγοράσει προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στο κατάστημα OZONEE.GR
7. Κατάστημα OZONEE.GR - ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στο www.ozonee.gr που επιτρέπει τη Χρήση της Δωροκάρτας το ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ στη Δωροκάρτα.
8. Συναλλαγή - μια πράξη που γίνεται χρησιμοποιώντας μια Δωροκάρτα, η οποία συνίσταται στην αντικατάσταση της Δωροκάρτας με προϊόντα μειώνοντας το ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων που αγόρασε ο Χρήστης στο Κατάστημα OZONEE.GR

§ 2


1. Οι φυσικές και ηλεκτρονικές Δωροκάρτες έχουν τη μορφή κωδικού που αποτελεί ηλεκτρονικό φορέα ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ.
2. Η ηλεκτρονική Δωροκάρτα χρησιμοποιείται μόνο για την εκτέλεση της Συναλλαγής.
3. Η ηλεκτρονική Δωροκάρτα είναι έγκυρη, δηλαδή μπορεί να ανταλλαχθεί με προϊόντα.
4. Ο Εκδότης Κάρτας δεν φέρει καμία ευθύνη για τα λάθη του Πελάτη στη δημιουργία της Ηλεκτρονικής Κάρτας με αποτέλεσμα την παράδοσή της σε λάθος άτομο (π.χ. εσφαλμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη) ή την κατοχή των δεδομένων της κάρτας από άλλα άτομα.
5. Ένας Πελάτης που είναι καταναλωτής που αγόρασε μια Δωροκάρτα μέσω του Καταστήματος ozonee.gr δικαιούται να αποσυρθεί από τη σύμβαση για την αγορά μιας ηλεκτρονικής Δωροκάρτας χωρίς να δώσει κανένα λόγο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Κάρτας από τον Πελάτη ή από άτομο που υποδεικνύεται από τον Πελάτη. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρότυπο φόρμας, στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από το e-mail που αποστέλλεται αμέσως μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να στείλει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση με παραδοσιακή αλληλογραφία στη διεύθυνση του Εκδότη Δωροκάρτας (δηλαδή στη διεύθυνση: ALPHA FASHION SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPK.K. ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra).
Σε αυτήν την περίπτωση, η απενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Κάρτας θα πραγματοποιηθεί αμέσως, το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ο Εκδότης Κάρτας λάβει το μήνυμα σχετικά με την απόσυρση του Πελάτη από τη σύμβαση αγοράς της Ηλεκτρονικής Κάρτας.
6. Αποσύροντας από τη σύμβαση αγοράς της Ηλεκτρονικής Κάρτας, ο Πελάτης εγγυάται ότι ο Χρήστης δεν θα χρησιμοποιήσει την Κάρτα μέχρι να απενεργοποιηθεί η Κάρτα. Σε περίπτωση που στο διάστημα μεταξύ της παραλαβής του e-mail του Πελάτη σχετικά με την απόσυρση από τη Συμφωνία και την απενεργοποίηση της Κάρτας, ο Χρήστης χρησιμοποίησε την Δωροκάρτα, ο Εκδότης Κάρτας θα αποδεσμευτεί από την υποχρέωση επιστροφής χρημάτων για την Δωροκάρτα στον Πελάτη στο βαθμό που ο Χρήστης χρησιμοποίησε την Αξία που είναι Διαθέσιμη.

§ 3


1. Ο Εκδότης της Κάρτας δεν φέρει ευθύνη για τις συνέπειες της αδυναμίας εξαργύρωσης της Δωροκάρτας που προκύπτει από περιστάσεις για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνος, ιδίως όσον αφορά το πολύ χαμηλό ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στο ozonee.gr Κατάστημα
2. Ο Εκδότης Κάρτας δεν είναι μέρος της νομικής σχέσης μεταξύ του Χρήστη και του Πελάτη.

§ 4


1. Μια ηλεκτρονική Δωροκάρτα μπορεί να αγοραστεί μόνο από τον Πελάτη που έχει συνδεθεί στο λογαριασμό του στο Κατάστημα ozonee.gr. Η ηλεκτρονική Δωροκάρτα θα αποσταλεί στον Χρήστη αφού έχει πληρωθεί με το ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ.

§ 5


1. Οι Δωροκάρτες δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με μετρητά εν όλω ή εν μέρει.
2. Ο Χρήστης Δωροκάρτας μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ηλεκτρονική Δωροκάρτα έως ότου εξαντληθεί το ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ.
3. Ο Εκδότης της Κάρτας, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα του Πελάτη ή του Χρήστη της Δωροκάρτας, διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει προσωρινά τη χρήση της Δωροκάρτας κατόπιν αιτήματος του Πελάτη ή του Χρήστη.
4. Ο Χρήστης εξαργυρώνει τη Δωροκάρτα εισάγοντας τον μοναδικό κωδικό Δωροκάρτας στο σημείο που είναι σαφώς σημειωμένο για τη χρήση των Δωροκάρτων – «Δωροκάρτα». Η αξία του καλαθιού θα μειωθεί κατά το διαθέσιμο ποσό που καταγράφεται την ημέρα της αγοράς στη Δωροκάρτα. Η συναλλαγή που πραγματοποιείται ισοδυναμεί με αγορά και υπόκειται σε φορολόγηση.
5. Η Δωροκάρτα διαβάζεται μόνο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, δηλαδή κάθε λειτουργία επαληθεύεται ως προς το παραδεκτό της και καθορίζει το ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ μόνο στο Κατάστημα ozonee.gr.
6. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να λάβει τα ρέστα σε μετρητά εάν η αξία της Συναλλαγής είναι χαμηλότερη από το Διαθέσιμο ποσό.
7. Η χρήση της Δωροκάρτας μπορεί να συνδυαστεί με τους κωδικούς έκπτωσης που κατέχει ο Χρήστης στο ozonee.gr, με τους όρους που καθορίζονται σε ξεχωριστούς κανονισμούς.
8. Τα ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΟΣΑ που συλλέγονται σε ηλεκτρονικές Δωροκάρτες δεν συνοψίζονται, δηλαδή μόνο μία Δωροκάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την υποβολή μίας παραγγελίας.
9. Η Δωροκάρτα δεν καλύπτει κανένα κόστος αποστολής.

§ 6


1. Σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας της Δωροκάρτας, είναι δυνατόν να την αποκλείσετε από τον Εκδότη Κάρτας, βάσει ειδοποίησης που έκανε ο Χρήστης μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: sklep@ozonee.gr. Ο Εκδότης Κάρτας δεν είναι υπεύθυνος για Συναλλαγές που έγιναν από τους κατόχους της Δωροκάρτας πριν από την υποβολή της αίτησης. Η προϋπόθεση για τον αποκλεισμό της Δωροκάρτας είναι ότι ο Χρήστης παρέχει τον κωδικό που έχει εκχωρηθεί στην Κάρτα.
2. Ο Εκδότης της Κάρτας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εξαργύρωση της Δωροκάρτας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
a) έλλειψη κατάλληλων χρημάτων, δηλαδή το ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ στη Δωροκάρτα σε σχέση με την τιμή των προϊόντων που παραγγέλθηκαν από τον Χρήστη,
b) τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την εφαρμογή της Δωροκάρτας, τα οποία προέκυψαν για λόγους πέραν του ελέγχου του Εκδότη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Εκδότης Κάρτας, όσο το δυνατόν τεχνικά και οργανωτικά, θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άρση των εμποδίων στην εφαρμογή της Κάρτας.
3. Η χρήση της Δωροκάρτας από τον Χρήστη είναι μια έγκυρη Συναλλαγή, ακόμη και αν ο Χρήστης αποκτήσει την Κάρτα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, εκτός εάν η Κάρτα, παρά το ότι έχει αποκλειστεί, δεν έχει αποκλειστεί προηγουμένως από τον Εκδότη Κάρτας εντός της περιόδου που ορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς.
4. Η επιστροφή από τον Χρήστη των προϊόντων που αγοράστηκαν μέσω της Δωροκάρτας είναι δυνατή υπό τους όρους που ισχύουν στο κατάστημα ozonee.gr. Τα χρήματα για τα επιστρεφόμενα προϊόντα επιστρέφονται ηλεκτρονικά στη Δωροκάρτα με τη μορφή νέου ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΥ. Συμπλήρωση της Δωροκάρτας με την αξία των επιστρεφόμενων προϊόντων.
5. Σε περίπτωση απόσυρσης από τη Συμφωνία ως προς τις συναλλαγές που πληρώθηκαν εν μέρει με μια Δωροκάρτα, εν μέρει με τραπεζική κατάθεση / μετρητά, η αξία επιστρέφεται μέσω του ίδιου καναλιού με το οποίο πληρώθηκε η αγορά.
6. Σε περίπτωση απόσυρσης από τη σύμβαση σχετικά με ορισμένα προϊόντα από την παραγγελία, η αξία επιστρέφεται ανάλογα με την αξία και τον αριθμό των αντικειμένων στην αρχική παραγγελία.
7. Σε περίπτωση προβλημάτων στην εφαρμογή της Συναλλαγής με τη χρήση της Δωροκάρτας, ο Χρήστης μπορεί να αναφέρει τα παραπάνω προβλήματα στον Εκδότη Κάρτας μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: shop@ozonee.gr
8. Τα παράπονα που σχετίζονται με ηλεκτρονικές Δωροκάρτες θα εξεταστούν γραπτώς από τον Εκδότη της Κάρτας, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υποβολής γραπτής καταγγελίας από τον πελάτη ή τον χρήστη. Τα παράπονα μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στη διεύθυνση του γραφείου του Πωλητή.

§ 7


1. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις των Κανονισμών, εφαρμόζονται οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
2. Ο Πελάτης, πριν καταθέσει χρήματα στην Δωροκάρτα και ο Χρήστης, πριν χρησιμοποιήσει την Κάρτα, πρέπει να διαβάσει αυτούς τους Κανονισμούς και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του.
3. Ο Εκδότης Κάρτας διατηρεί το δικαίωμα
pixel